ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งครูผู้เข้ารับการอบรมบรรณารักษ์ กลับมาแล้ว ให้นำหลักฐาน มาเบิกค่าเดินทาง โดยใช้เอกสารดังนี้ 1. หนังสือนำส่งจากโรงเรียน ให้ผู้อำนวยการลงนาม เรื่องเบิกค่าเดินทาง 2. แบบขอเบิกค่าเดินทางฯ 3.หนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ หรือแบบขออนุญาตเดินทางไปราชการ ซึ่งเอกสารทั้ง 3 นี้ ให้นำส่งเบิกได้ที่คุณธนัญญา เจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินฯ


หน้าแรก จังหวัดปราจีนบุรี สพฐ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 สพม. เขต 7 คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ ปราจีน 2 ติดต่อเรา

รายงานการประชุมผู้บริหาร 21 พค 57
แบบแจ้งรายการเพื่อหักลดหย่อน (ล.ย.01)
ประกาศ กพท. การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
คู่มือการใช้งาน e-office
แบบ กคศ.1 , แบบ กคศ.1.1

แบบ กคศ.2

แบบ กคศ.3.1 , แบบ กคศ.3.2 ,
แบบ กคศ.3.3 , แบบ กคศ.3.4 , แบบ กคศ.3.5
แบบ บค.
แบบ พ 1 ( ว5/2556)
แบบ พ 2 , พ 2/1 , พ 2/2 ,พ 2/3 ,พ 2/4
แบบ พ 3
แบบ พ 4/1-4
แบบ พ 5
แบบแจ้งหักการขอลดหย่อน (แบบ ลย.01)
แบบขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลเบิกจ่ายตรง
[แบบ 7127]
ขั้นตอนการขอเบิกสวัสดิการฯ
ใบนำส่งซ่อม Tablet
คำขอมีบัตรประจำตัว


มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
otpc โครงการแท๊บเล็ตเพื่อการศึกษาไทย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
ทบทวนการใช้งานลงทะเบียนรับหนังสือใน
ระบบ E-office สำหรับสารบรรณโรงเรียน

 


ข่าวสารการศึกษา ของ สพป. [คลิกอ่านทั้งหมด]เครือข่ายข่าวสารการศึกษา e-network [สมัครสมาชิก]

หนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ
ระบบเงินเดือนระบบข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2556
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐUTQ onlineobecmail ของ สพฐ.


ศูนยืปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการGPA
e-learning ศูนย์รวมสื่อ
Pli  Obec e-book สทร.สพฐ.
เส้นทางนวัตกรรมการศึกษา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องเรียนทันข่าว มุมศึกษานิเทศก์
ภาษาไทยภาษาทอง หลักสูตร 51
โรงเรียนดี-ศรีประจำตำบล  

 

 

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 7 กรกฎาคม 2554
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037 - 288337 - 8 หมายเลขโทรสาร 037 - 288137
  e- mail : pri2@obecmail.obec.go.th