หน้าแรก จังหวัดปราจีนบุรี สพฐ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 สพม. เขต 7 คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ ปราจีน 2 ติดต่อเรา

ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค

โครงสร้างการบริหารงาน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2555-2558)

คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพป.)
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ประธานเขตคุณภาพ
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

บริการข้อมูลนักเรียนที่มีภูมิสำเลานอกเขตพื้นที่
บริการ ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2557
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2557

ข้อมูลอัตรากำลังครู 10 มิถุนายน 2557

ที่อยู่สถานศึกษา

โรงเรียนขยายโอกาส

โรงเรียนขนาดเล็ก 10 มิถุนายน 2557
MOENet สถานศึกษา
โรงเรียนในโครงการ OBEC channel
โทรศัพท์สถานศึกษา/สำนักงาน
รหัสสถานศึกษา

รายงานการประชุมผู้บริหาร 31 กค 57
ประกาศ กพท. การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
คู่มือการใช้งาน e-office
แบบ กคศ.1 , แบบ กคศ.1.1

แบบ กคศ.2

แบบ กคศ.3.1 , แบบ กคศ.3.2 ,
แบบ กคศ.3.3 , แบบ กคศ.3.4 , แบบ กคศ.3.5
แบบ บค.
แบบ พ 1 ( ว5/2556)
แบบ พ 2 , พ 2/1 , พ 2/2 ,พ 2/3 ,พ 2/4
แบบ พ 3
แบบ พ 4/1-4
แบบ พ 5
แบบแจ้งหักการขอลดหย่อน (แบบ ลย.01)
แบบขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลเบิกจ่ายตรง
[แบบ 7127]
ขั้นตอนการขอเบิกสวัสดิการฯ
ใบนำส่งซ่อม Tablet
คำขอมีบัตรประจำตัว
หนังสือมอบอำนาจ


มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
otpc โครงการแท๊บเล็ตเพื่อการศึกษาไทย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
ทบทวนการใช้งานลงทะเบียนรับหนังสือใน
ระบบ E-office สำหรับสารบรรณโรงเรียน

 


นโยบาย 5 วาระแห่ง สพป.

"
:::ด้วยนายอินทร์ ใจศรี บิดานายเสริมพิสิฎฐ์ ใจศรี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองปรือ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ วันที่ 17-20 ธันวาคม 2557 เวลา 20.00 น. ณ วัดท้าวอู่ทอง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี และกำหนดฌาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น.***ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ หากเจ้าภาพไม่สามารถเรียนเชิญด้วยตนเอง:::

ข่าวสารการศึกษา ของ สพป. [คลิกอ่านทั้งหมด]เครือข่ายข่าวสารการศึกษา e-network [สมัครสมาชิก]

หนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 64
ประวัติผู้อำนวยการ
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ
ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ
ระบบเงินเดือน
ระบบเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้าง
ระบบข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2556
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐobecmail ของ สพฐ.UTQ online


UTQ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ศูนย์ปฏิบัติการGPA
e-learning ศูนย์รวมสื่อ
Pli  Obec e-book สทร.สพฐ.
เส้นทางนวัตกรรมการศึกษา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องเรียนทันข่าว มุมศึกษานิเทศก์
ภาษาไทยภาษาทอง หลักสูตร 51
โรงเรียนดี-ศรีประจำตำบล ศูนยืปฏิบัติการสพฐ.

 

 

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 7 กรกฎาคม 2554
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037 - 288337 - 8 หมายเลขโทรสาร 037 - 288137
  e- mail : pri2@obecmail.obec.go.th