หน้าแรก จังหวัดปราจีนบุรี สพฐ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 สพม. เขต 7 คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ ปราจีน 2 ติดต่อเรา

คู่มือการใช้งาน e-office
รายงานการประชุมผู้บริหาร 20 พค 56
แบบ กคศ.1 , แบบ กคศ.1.1

แบบ กคศ.2

แบบ กคศ.3.1 , แบบ กคศ.3.2 ,
แบบ กคศ.3.3 , แบบ กคศ.3.4 , แบบ กคศ.3.5
แบบ บค.
แบบ พ 1 ( ว5/2556)
แบบ พ 2 , พ 2/1 , พ 2/2 ,พ 2/3 ,พ 2/4
แบบ พ 3
แบบ พ 4/1-4
แบบ พ 5
มาตรฐานตำแหน่ง บุคลากร 38 ค (2) [ว8/2556]
แบบขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลเบิกจ่ายตรง
[แบบ 7127]
ขั้นตอนการขอเบิกสวัสดิการฯ
แบบติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผน
ปฏิบิติราชการประจำปี 2556
ใบนำส่งซ่อม Tablet
 


แจ้งเพื่อทราบตามที่โรงเรียนไปชำระหนี้ค่าไฟฟ้าของเดือน ตุลาคม 2556 ถึงปัจจุบันแล้ว การไฟฟ้ากบินทร์บุรี ไม่รับชำระนั้น บัดนี้ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ได้ประสานงานกับการไฟฟ้าแล้ว ขอให้โรงเรียนไปชำระหนี้ค่าไฟฟ้าได้เป็นปกติ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63

ข่าวสารการศึกษา ของ สพป. [คลิกอ่านทั้งหมด]เครือข่ายข่าวสารการศึกษา e-network [สมัครสมาชิก]

หนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ
ระบบเงินเดือน
ระบบข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2556
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2556
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐUTQ onlineobecmail ของ สพฐ.


ศูนยืปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการGPA
e-learning ศูนย์รวมสื่อ
Pli  Obec e-book สทร.สพฐ.
เส้นทางนวัตกรรมการศึกษา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องเรียนทันข่าว มุมศึกษานิเทศก์
ภาษาไทยภาษาทอง หลักสูตร 51
โรงเรียนดี-ศรีประจำตำบล  

 

 

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 7 กรกฎาคม 2554
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037 - 288337 - 8 หมายเลขโทรสาร 037 - 288137
  e- mail : pri2@obecmail.obec.go.th