ปราจีน 2 รุกคืบ เดินหน้า Roadmap ปีแห่งการวัดผลเข้มแข็ง เข้มข้น ต่อเนื่อง จริงจัง หวังผล...


ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
Roadmap
Roadmap ปีวัดผลเข้มแข็งเริ่มฟีเวอร์แล้ว ร.ร.รับลูก
สตาร์ทนโยบาย ผอ.ป.3 ถ้วนหน้า
Roadmap

ปราจีน 2 ฟีเวอร์อีกครั้ง รับลูก "ปีวัดผลเข้มแข็ง"
บูมกิจกรรมพัฒนาการอ่าน

Roadmap
กระหึ่ม "Roadmap ปีแห่งการวัดผลเข้มแข็ง" ร.ร.เร่ง
เต็มสูบพัฒนาการอ่าน
Roadmap
ปราจีน 2 Kick off ชมรมวิชาการ เดินหน้าตาม Roadmap
ปีแห่งการวัดผลเข้มแข็ง
Roadmap
ปราจีน 2 ยกชมรมวิชาการเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อน Roadmap
Roadmap
"ผอ.ป.3" ทวีความเข้มข้น ร.ร.เร่งพัฒนาการอ่านตาม
Roadmap ปีแห่งการวัดผลเข้มแข็ง
     
Roadmap
ร.ร.บ้านไผ่รับลูกนโยบาย "ผอ.ป.3" เปิดตัว "หมอสอนอ่าน
เริ่มกิจกรรมเข้มข้น
Roadmap
ร.ร.คึกคักเดินตาม Roadmap ปีวัดผลเข้มแข็ง ศน.ตบเท้า
เข้ามอบคู่มือ "รู้ทัน O-NET"
Roadmap
บ้านหินเทิน ผุด "หมอสอนอ่าน" รร.อื่นไม่น้อยหน้าเร่ง
กิจกรรมตาม Roadmap
Roadmap
Roadmap
Roadmap
ศน.เสริมทัพ "ปีแห่งการวัดผลเข้มแข็ง" รุกคืบติดตาม
กิจกรรมตาม Roadmap
ผอ.เขต 2 เปิดประชุมศูนย์อาเซียนฯ จู่โจมทดสอบการอ่าน
ป.1-ป.3
รอง ผอ.ผนึก ศน.นิเทศร.ร.เข้มข้น ติดตามกิจกรรม Roadmap
ปีแห่งการวัดผลเข้มแข็ง
Roadmap
นาดี 1 ไอเดียเจ๋ง ผนึกกำลังครูทั้งเขตคุณภาพ ค้นหา
"หมอสอนอ่าน"
Roadmap
เขต 2 เฟ้นหาครูต้นแบบสอนอ่านเชิงประจักษ์ เตรียมถอด
ประสบการณ์-พัฒนาการอ่านทั้งเขต
Roadmap
ชมรมวิชาการเดินหน้ากิจกรรมต่อเนื่องแสดงผลงานครู
ต้นแบบ-จัดทำคลังข้อสอบ
Roadmap Roadmap Roadmap
แรงต่อเนื่อง Roadmap ปีวัดผลเข้มแข็ง ร.ร.
เร่งสนองนโยบาย เข้มข้น
แรงดีไม่มีตก กระแส Roadmap ปีแห่งการวัดผลเข้มแข็งฯ
ปราจีน 2 รับลูก สพฐ.ปฏิรูปการศึกษา ประเมินการอ่านออกเขียนได้ ป. 1 ทั้งสังกัด้ล
Roadmap
ประเดิม "อ่านออกยกชั้น" ผอ.รุกแจกเกียรติบัตรวัดราษฎร์รังษี

ังข้อสอบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th